Κυριακή, Φεβρουαρίου 25, 2007

Φωτογραφίες

Ένα ενημερωμένο άλμπουμ με φωτογραφίες, καθότι από τις τηλεφωνικές συζητήσεις της τελευταίας εβδομάδας οι περισσότεροι φίλοι δεν είχαν δει το αρχικό άλμπουμ.

http://picasaweb.google.com/efi.pilarinu/MontrealJanuaryAndFebruary2007

Τετάρτη, Φεβρουαρίου 21, 2007

Μια μετάφραση ΜΗ Σαρακοστανιών θεμάτων

Ξεκινάω την Σαρακοστή με τρείς αμαρτίε: κρέας, λεφτά και διασκέδαση. Αλλά μην με παρεξηγήσετε γιατί είναι η αρχή τού θεματικά καινούργιου μου μπλόγκ στα Αγγλικά[(English verion of www.efi.gr and then click on Blog) or ( http://efipyl-efi.blogspot.com) ] όμως και δεν μπορούσα παρά να το μοιραστώ μαζί σας.
Διασκεδάστε λοιπόν με την μετάφραση πό την Βαβυλωνία (με ένα κλίκ http://babelfish.altavista.com/)
Φάτε ακριβά Fajitas η διασκεδάστε τσάμπα στο χιόνι.

FFF

FOOD
Fajitas

I love Fajitas! The best were in NY on 1st Avenue at Canyon Road with George.


Buy some tortillas from the super market. Buy chicken breasts and beef and cut them in strips. Cut onions and green bell peppers also in strips. “Grill” them in a thick saucepan. Serve them on a platter. Supplement with a sour cream side dish and guacamole. Make a wrap or two for yourself with warm flour tortillas.

Be careful: just heat the tortillas in a low preheated oven so you don’t dry them. And for those that cant buy decent guacamole, just pure 2 avocados, some line, chop finely green onions and one tomato and add some Tabasco if desired.Bon appetite! The experienc

e is like pita/souvlaki or like fondue bourguignon.

For the margarita you would really have to cross the Atlantic to drink a decent one. Sorry guys and girls.

FINANCE
Corn prices and tortillas

As of Feb 20, the price of a bushel of corn was US$3.45 more than double last year’s prices which ranged from US$1.50-$1.80 and roughly the highest level in a decade. This is the result of soaring U.S. demand for ethanol as an alternative energy source.

Mexico imports corn from the US to supplement their local production and meet the demand for tortillas. It is estimated that poor Mexicans eat an average of 400 grams of tortillas daily. With the new skyrocketed prices of corn, workers earning the minimum wage of about $4.75 a day, could spend more than one-third of their earnings on tortillas for their families.

Thus, thousands of Mexicans are protesting!

FUN

Snow Angels

Make a snow angel. Be a snow angel. Have someone push you down in the snow and then just open and close your legs and hands to create the dress and the wings of the angel. Enjoy!

FFF

ΤΡΟΦΙΜΑ

Fajitas

Αγαπώ Fajitas! Το καλύτερο ήταν στη Νέα Υόρκη στη 1$η λεωφόρο στο δρόμο φαραγγιών με George.

Αγοράστε μερικά tortillas από την υπεραγορά. Αγοράστε τα στήθη και το βόειο κρέας κοτόπουλου και τους κόψτε στις λουρίδες. Κόψτε τα κρεμμύδια και τα πράσινα πιπέρια κουδουνιών επίσης στις λουρίδες. "Τους ψήστε" στη σχάρα σε μια παχιά κατσαρόλλα. Τους εξυπηρετήστε platter. Συμπλήρωμα με ένα ξινό δευτερεύον πιάτο κρέμας και guacamole. Κάνετε ένα περικάλυμμα ή δύο για σας με θερμά tortillas αλευριού. Να είστε προσεκτικός: ακριβώς θερμάνετε tortillas σε έναν χαμηλό προθερμασμένο φούρνο έτσι δεν τα ξεραίνετε. Και για εκείνους που λοξοτομούν αγοράστε το κόσμιο guacamole, ακριβώς καθαρά 2 αβοκάντο, κάποια γραμμή, τεμαχίστε λεπτά τα πράσινα κρεμμύδια και μια ντομάτα και προσθέστε κάποιο Tabasco εάν επιδιώκεται.

Όρεξη Bon! Η εμπειρία είναι όπως το pita/to souvlaki ή όπως fondue bourguignon. Για τη Μαργαρίτα θα έπρεπε πραγματικά να διασχίσετε τον Ατλαντικό για να πιείτε έναν κόσμιο. Θλιβεροί τύποι και κορίτσια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι τιμές και tortillas καλαμποκιού

Aπό τις 20 του FEB, η τιμή ενός μπούσελ του καλαμποκιού ήταν USS3.45 περισσότερο από τις τιμές του διπλού περασμένου χρόνου που κυμάνθηκαν από USS1.50-$1.80 και κατά προσέγγιση το πιό υψηλό επίπεδο σε μια δεκαετία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πετώντας στα ύψη ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ απαίτησης για την αιθανόλη ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Το Μεξικό εισάγει το καλαμπόκι από τις ΗΠΑ για να συμπληρώσει την τοπική παραγωγή τους και να ικανοποιήσει την απαίτηση για tortillas. Υπολογίζεται ότι φτωχοί μεξικανοί τρώνε έναν μέσο όρο 400 γραμμαρίων tortillas καθημερινά. Με τις νέες ανερχόμενες στα ύψη τιμές του καλαμποκιού, οι εργαζόμενοι που κερδίζουν το βασικό μισθό περίπου $4,75 ημερησίως, θα μπορούσαν να ξοδεψουν περισσότερο από το ένα τρίτο των αποδοχών τους tortillas για τις οικογένειές τους. Κατά συνέπεια, χιλιάδε μεξικανοί διαμαρτύρονταϊ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Αγγελοι χιονιού

Κάνετε έναν άγγελο χιονιού. Να είστε ένας άγγελος χιονιού. Έχετε κάποιο να σας ωθήσει κάτω στο χιόνι και έπειτα ακριβώς να ανοίξει και να κλείσει τα πόδια και τα χέρια σας για να δημιουργήσει το φόρεμα και τα φτερά του αγγέλου. Απολαύστε!

Τρίτη, Φεβρουαρίου 20, 2007

Το ράδιο και μια κριτική

" Σας παροτρύνομε να μας τηλεφωνήσετε! Θα σας εξυπηρετήσουμε όποιες και να αν είναι οι ανάγκες σας", άκουγα από τον Ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Μοντρεάλ καθώς δειλά δειλά οδηγούσα την υπηρεσιακή Κάντιλακ από το σπίτι στο πλησιέστερο εμπορικό κέντρο. Το κάθισμα μου το είχα προθερμάνει (στο low) και χωρίς να βγάλω το πουπουλένιο μου πανωφόρι ένοιωθα σαν να καθόμουνα πάνω σε δερμάτινη πολυθρόνα επενδεδυμένη με θερμοφόρα . Η διαφήμιση ήταν από γραφέιο κηδειών που φρόντιζε όλες τα διαδικαστικά για τον όποιον απερχόμενο ομογενή ήθελε να ενταφιαστεί στη Ελλάδα. Μην γελάτε, εσείς οι " εν τη πατρίδη ομογενείς", γιατί δεν αργούν οι μέρες που θα διαφημίζουν οι όλοι οι Βαλκάνιοι μετανάστες στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες τα ανάλογα services.

Δεν γράφετε κανένα comment στο blog μου αλλά μου τα λέτε τηλεφωνικώς. Ακούω λοιπόν από μερικούς ότι τα γραφούμενα μου έχουν κάτι σαρκαστικό, κάτι λυπημένο, κάτι πικρό. Και ο Φίλλιπος ο Δρακονταειδής (μεταφραστής και συγγραφέας) μου γράφει ηλεκτρονικά, αφού διάβασε το βιβλίο μου, ότι φοβάται ότι δεν θα έχει τόσο απήχηση στην Ελλάδα που είναι μια χώρα που αγνοεί το χιούμορ. Άρα εγώ έχω χιούμορ? Η πάλι σας γράφω μια πικρή και λυπημένη κριτική για το βιβλίο μου?

http://www.myriobiblos.gr/texts/contents_drakontaeidis_gr.html
http://www.protoporia.gr/protoporia/author.asp?author%5Fid=907802&product%5Fid=273342&mscssid=AQBAX57HH3SQ9PTRUPJRN6K8UW97C8RA
Φ. Δρακονταειδής

Σάββατο, Φεβρουαρίου 10, 2007

Στίχοι για τη Ζάκυνθο

Στα τρία χρόνια που έζησα στην Αθήνα έγραψα ένα βιβλίο εμπνευσμένο από τη ζωή μου στη Νέα Υόρκη και δη στη Wall Street. Τώρα που ζω στη αλλοδαπή (μόλις μπήκα στο δεύτερο μήνα) μούρχεται απαλά απαλά να γράψω για τα Ελληνικά, τα πράγματα τα νοσταλγικά.

ΖΑΝΤΕ

Η ονομασία στο νησί με το σχήμα σαν γυναίκα ακέφαλη αλλά με σκέλια σε στάση αγενή, είναι λουλούδι, είναι φιόρο, είναι ανθός,

και δεν άλλαξε ούτε μετά την Ένωση με την Ελληνική την μητέρα την κρατική,

που ήταν γεμάτη με παρέες από νησιά που τις δημιουργούσαν προβλήματα όχι μόνο συγκοινωνιακά.

Από ψηλά αν πετούσες και το τηρούσες στα χρόνια τα δικά μου τα παιδικά, τα δικτατορικά,

δεν υπήρχαν ρεύματα ηλεκτρικά σε σημεία πολλά,

μόνο στη πόλη, που την ονομάζανε χώρα στα τοπικά,

και σε λίγα χωριά μετρημένα στα δάχτυλα μόνο τα δεξιά.

Ο κάμπος γεμάτος χωμάτινα αλώνια για σταφίδες, αποθήκες για λιόπανα, κατσουρίδες, και σακιά,

γαϊδούρια υπήρχαν αρκετά για τα διάφορα μεταφορικά και για να πουλάνε φρέσκια ρεβίθια στη γειτονιά.

Οι γεύσεις ήτανε κατ’εξοχήν κοκκινιστά, σαλτσόνια από κουνέλια και μοσχαρικά,

και μελιτζάνες σκορδοστούμπι, γιατί στουμπίζανε στο γουδί το σκόρδο αντί για να ψιλο-κοπεί.

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 08, 2007

Τεχνολογία και εξέλιξη

Δεν ήταν προβλέψιμη η εξέλιξη μου η τεχνολογική. Στο Μαθηματικό στη Πάτρα την δεκαετία του 80 δεν φτάνανε τα κομπιούτερ παρά για μια επίσκεψη το μήνα στο εργαστήριο. Στο τέλος της δεκατίας βρέθηκα στο Νότο των ΗΠΑ και την πρώτη μου εργασία στο μεταπτυχιακό μου δεν ήξερα να την γράψω σε προσωπικό υπολογιστή. Την παρέδωσα χειρόγραφη!
Τώρα είμαι ένας άρχοταγος χρήστης και κάθε μέρα μένω άναυδη με τις δυνατότητες. Θα μοιραστώ μαζί σας 2-3 σήμερα

- Google η απίθανη εταιρεία που στο χρηματηστήριο έχει κάψει πάμπολους που την "πουλάνε" (sell short, i.e. sell a stock without owning it) γιατί δεν μπορόυν να πιστέψουν ότι θα ανέβει και άλλο. Γίνετε αμέσως μέλος του Picasa, photo program της Google , γιατί μόνο του ψάχνει το κομπιούτερ σας και βρίσκει όλες τις φωτογραφίες που έχετε και τις "ανεβάζει" στο διαδίκτυο και με ένα πολύ απλό και τέλειο τρόπο μπορεί ο χρήστης να τις οργανώσει. Οπότε είναι ο καλύτερος τρόπος φύλαξης φωτογραφιών (όχι σε CD κτλ) και όσες θέλετε τις βάζετε σε αλμπουμ και τις μοιράζεστε με τους φίλους σας. Δοκιμάστε το για να πιστείτε.

Δέστε το πρώτο δικό μας άλμπουμ.
http://picasaweb.google.com/efi.pilarinu/MontrealJanuary2007

- Αν συμφωνείτε ότι οι Γ&Θ τάφοι μας (Γέννηση & Θάνατος) αδικούν την μνήμη μας παρέχοντας για μοναδική πληροφορία τις ημερομηνίες Γ&Θ, τότε υπάρχουν βίντεο που δουλεύουν με ηλιακή ενέργεια και δείχνουν στιγμιότυπα από τη ζωή του θανώντος (φυσικά η οικογένεια τα παρέχει) και για αυτούς πυο επιθυμούν την μεταθάντο ζωή με κάποια μορφή μπορούν να πληρώσουν 35,οοο δολλάρια για να μεταλαχτούν σε δένδρο. Δέστε
http://www.we-make-money-not-art.com/archives/003788.php

- Μετά από την μεταφυσική αυτή ενημέρωση, θα πρέπει να ξέρετε ότι για τις επίγειες τηλεπικοινωνίες σας, μια είναι η εταιρεία, Skype! Από την ιστοσελίδα της κατεβάζετε το λογισμικό και με μια γρήγορη σύνδεση μιλάτε τσάμπα και τέλεια με όλο τον κόσμο. Το όνομα μου είναι efipil αν θέλετε να με καλέσετε.